مدیریت صنایع و بهره وری

رهبران باید چه صفاتی داشته باشند تا بتوانند کارها را به جریان بیندازند؟

۱- می دانند که چه می خواهند
۲- خودشان را وادار به عمل می کنند
۳- دل به دریا می زنند و خطر می کنند
وقتی که رهبران می دانند که چه می خواهند و خود را آماده می کنند، باز هم مانعی جلوی یا دارند که باید از آن عبور کنند و آن اراده خطر کردن است. اما یکی از دارایی که رهبران خوب تن به خطر می دهند این است که می دانند برای خطر نکردن هم باید بهایی بیردازند.
۴- اشتباه می کنند
خبر خوب برای کسانی که ابتکار عمل دارند این است که کارها را راه می اندازند. خبر بد این است که اشتباهاتشان فراوان است. توماس واتسون بنیانگذار آی بی ام ، این را فهمیده بود که می گفت : راه موفقیت این است که میزان شکست های خود را دو برابر کنید.
فقط کسانی که دل و جرات شکست ها بزرگ را دارند، به توفیق های بزرگ دست می یابند. اگر می خواهید کارهای بزرگ انجام دهید، باید شروع کنید و راه را بیمایید.
منبع : صفتهای بایسته یک رهبر
نویسنده : جان ماکسول
ترجمه : کیاوند

   + مهندس فریدون دشتی ; ٤:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/۱٩
comment نظرات ()