مدیریت صنایع و بهره وری

بیان مسئله تحقیق

 سئوال و و یا سئولاتی که باعث شده ما بدنبال تحقیق مورد نظر باشیم و یا اینکه محقق موضوعی را که برای خود انتخاب کرده است برای اینکه موضوع را به صورتی منظم و بهتر مورد بررسی قرار دهد باید آن موضوع را به سوال یا سوالاتی تبدیل نماید و یا بشکافد

تحقیق ما درصدد پاسخگوئی به آن سوال یا سوالات می‎باشد و بعد محقق  مسئله مورد نظر را توصیف می‎نماید در تحقیق موضوع مورد مطالعه ما مسائل اجتماعی می‎باشد مسائل اجتماعی را می‎توان پدیده‎های اجتماعی دانست که از حالت نرمال خارج شده‎اند. و قابل ذکر است که در توصیف مساله باید به صورت یک رشته منطقی و گویا حرکت نمائیم و مسئله را از جنبه‎های مختلف مورد توصیف قرار دهیمو با اوردن آمار های دقیق و مناسب در جهت ارائه دللایل کافی در مورد مسئله بودن تحقیق مورد نظر باشیم

   + مهندس فریدون دشتی ; ٩:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٧/٢٧
comment نظرات ()