مدیریت صنایع و بهره وری

ضرب المثل ژاپنی

یک ضرب المثل ژاپنی می گوید؛اگر مردی برای سه روز از انظار غایب باشد دوستانش باید بدقت به او نگاه کنند تا ببینند چه تغییراتی در او صورت گرفته است این گفته بدان معنی است که او می باید ظرف این سه روز تغییر کرده باشد و دوستانش باید آن چنان دقیق باشند که این تغییرات را تشخیص دهند .

   + مهندس فریدون دشتی ; ٩:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٧/٢٧
comment نظرات ()