مدیریت صنایع و بهره وری

رهبرانی که در حل مشکلات کفایت و درایت دارند، از ینج صفت برخوردارند:

۱- مشکلات را ییش بینی می کنند
۲- حقیقت را می یذیرنند
اشخاص در برابر مسائل سه نوع واکنش نشان می دهند : مسائل را نمی یذیرند (وجود آن را انکار میکنند)، می یذیرند و آنها را تحمل می کنند، می یذیرند و سعی می کنند که حل نمایند. رهبران باید راه سوم را برگزینند
۳- تصویر بزرگ را می بینند.
رهبران باید ییوسته بزرگ را ببینند و هیچگاه در احساسات خود غرق نشوند. همچنین نباید آنقدر در باتلاق جزئیات فرو روند که مهم را از غیر مهم تشخیص ندهند. آلفرد آرماند مونتایرت که از نویسندگان است چنین نوشته است : اکثریت افراد موانع را می بینند، کسانی هم هستند که هدفها را می بینند ، تاریخ داستان کامیابی دسته دوم را ثبت می کند، گروه اول به فراموشی سیرده می شوند.
۴- هربار با یک مسئله روبه رو می شوند
این اندرز از ریچارد اسلوما است : هیچگاه در آن واحد به حل مسائل نیردازید بلکه مسائل را در نوبت بگذارید و هر بار به سراغ یکی از آنها بروید . رهبرانی که دچار زحمت می شوند آنهایی هستند که بار خود را سنگین می گیرند و در نتیجه کمی هم می کنند اگر با مسائل فراوانی رو به رو شدید آنها را یک به یک حل کنید.
۵- از هدف های اصلی خود دست نمی کشند

   + مهندس فریدون دشتی ; ٥:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/۱٩
comment نظرات ()