مدیریت صنایع و بهره وری

ارزش فکر از هر چیزی بالاتر است :

ـ یکی از نویسندگان، جرج مایتو آرامز گفته است : فکر شما بیش از هر چیز دیگری در زندگی تان معنا دارد. بیش از درآمدتان ، بیش از جایی که زندگی می کنید ، بیش از موقعیت اجتماعی شما و بیش از آنچه دیگران درباره شما فکر می کنند. مشکلات سنگ محک شما هستند. به خود شما نشان می دهند که چطور فکر می کنید و چند مرده حلاجید.
منبع : صفتهای بایسته یک رهبر
نویسنده : جان ماکسول
مترجم : کیاوند

   + مهندس فریدون دشتی ; ٥:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/۱٩
comment نظرات ()