مدیریت صنایع و بهره وری

توصیه به مدیران عامل

مدیران عامل امروز می دانند که گرفتن مسئولیت آغاز کار و مبارزه است . کسی نمی تواند

بیاید و بیکار بنشیند - به مقررات بچسبد . اینکار ها دیگر شدنی نیستند . شما باید سراسر

روز را آماده حرکت باشید . باید بتوانید به دیگران نیرو بدهید . نمی توانید همچون آموزگاری

اندیشمند در گوشه دفتر کار بنشیند . نمی توانید تنها در کار وضع مقررات _ میانه روی _ و

متفکر بمانید . نمی توانید در حاشیه امن قرار بگیرید .

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٠/٥
comment نظرات ()