مدیریت صنایع و بهره وری

شمردن نعمت ابوسعید ابولخیر

عبدالله فرج عابد گوید  :

بر خویشتن در شبانه روز

چهارده هزار نعمت شمردم

گفتند :

شمردن آن چگونه بود

گفت :

نفس خویش شمردم

در شبانه روز چهارده هزار نفس بود

   + مهندس فریدون دشتی ; ٦:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/۳
comment نظرات ()