مدیریت صنایع و بهره وری

علتهای ضایعات

معمولا ضایعات مواد در طی انجام عملیات می تواند معلول یکی از علت های ذیل باشد :
۱-طراحی ضعیف محصول
۲-استفاده از فن آوری نامناسب
۳- انتخاب غلط مواد و سایر ورودی ها
۴- بی توجهی
۵- ضعف در اقدامات نگهداری و تعمیرات کارخانه و تجهیزات
۶- استفاده از روش های کاری و اقدامات نامناسب
۷- فقدان برنامه ریزی فرآیند مناسب
۸- فقدان آموزش -. انگیزه ها و مشوق ها
۹- تاکید کم بر کنترل کیفیت
۱۰- کنترل و نظارت نامناسب
۱۱- عدم آگاهی و درک نسبت به مفهوم و میزان اثر گذاری ضایعات
۱۲- سیاستگذاری ها و ساختار ضعیف مدیریت
۱۳- عدم دسترسی به اطلاعات در خصوص ضایعات
۱۴- شرایط زیست محیطی بد

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/٢٦
comment نظرات ()