مدیریت صنایع و بهره وری

سری ایزو ۹۰۰۰

ایزو ۹۰۰۰
راهنمای انتخاب و استفاده از بخش های مورد نظر در این سری است

ایزو ۹۰۰۱
مربوط می شود به مشخصات کیفیت برای طراحی / توسعه -. تولید-. نصب و خدمات وقتی که الزامات کالا ها و خدمات را -. مشتری از لحاظ نحوه عملکرد مشخص می کند و سپس آن از طرف عرضه کننده ارائه می شود

ایزو ۹۰۰۲
خواسته ها را در مواردی برقرار می کند که شرکت به ساخت کالا یا ارائه خدمات -. بر حسب مشخصاتی منتشر شده یا بنا بر مشخصات مورد نظر مشتری اقدام می کند

ایزو ۹۰۰۳
سیستم کیفیتی را که باید در بازرسی نهایی و رویه های آزمون به کار روند -. مشخص می کند

ایزو ۹۰۰۴
راهنمای مدیریت کیفیت جامع و عناصر سیتم در این سری است

ایزو ۹۰۰۴-۲
رهنمود های مربوط به شرکتهای خدماتی را برقرار می کند

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/٢٦
comment نظرات ()