مدیریت صنایع و بهره وری

چگونگی شکل گیری مدیریت در دنیا

در بین سال‌های ۱۷۵۰ تا ۱۹۰۰ کارخانه‌ها در اروپا ایجاد شدند؛ علم مدیریت در نتیجه پیدایش کارخانه‌ها و تولید انبوه پدید آمد ولی قبل از آن هنر مدیریت وجود داشت. در همین دوران چهره‌هایی با توجه به نیازی که کارخانه‌ها ایجاد کرده بودند شروع به بررسی علمی مدیریت کردند؛ ببینیم در اواخر دوره مورد برررسی چه اتفاقاتی افتاد که مربوط به شکل‌گیری علم مدیریت بود؛

  *   در آمریکا فردریک تیلور (۱۹۱۵-۱۸۵۶) اصول مدیریت علمی را در ۱۹۱۱ منتشر کرد.

 *   باز در آمریکا هنری گانت (۱۹۱۹-۱۸۶۱) جدول گانت معروف را برای تیلور طراحی کرد.

 *   در فرانسه هانری فایول (۱۹۲۵-۱۸۴۱) مهندس معدنی بود که در ۱۹۱۶ کتاب مدیریت صنعتی و عمومی را منتشر کرد.

 *   در آلمان ماکس وبر (۱۹۲۰-۱۸۶۴) جامعه‌شناسی بود که بر روی مفهوم بورکراسی کار کرد.

 *   در آمریکا ماری فاولت پارکر (۱۹۳۳-۱۸۶۸) و چستر برنارد (۱۹۶۱-۱۸۸۶) دوران گذار از مکتب کلاسیک به مکتب رفتاری را رقم زدند.

 *   و باز در آمریکا التون مایو(۱۹۴۹-۱۸۸۰) با آزمایش‌های معروفش فصل نوینی را در مدیریت رقم زدند.

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٩/٢
comment نظرات ()