مدیریت صنایع و بهره وری

مردم سالاری - شناخت تواناییها

اگر ما براستی آرمانهای مردم سالاری را گرامی بشماریم -. باید بلند پروازی و نشان دادن استعداد را بر انگیزیم -. نه اینکه آنها را سرکوب و مسخره کنیم .مردم سالاری زمانی می تواند به بهترین شکل خود آشکار شود که هر یک از ما تواناییهای دیگران را بشناسیم و در برانگیختن و پروراندن آنها همکاری نماییم . در چنین وضعی مردمان توانا با دلیری و اراده استوار خود را به کارشان متعهد می سازند.

   + مهندس فریدون دشتی ; ٩:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/٢٩
comment نظرات ()