مدیریت صنایع و بهره وری

فرآیند اجرای بازار یابی تک به تک

فرآیند اجرای برنامه بازار یابی تک به تک دارای چهار مرحله شناسایی -. متمایز سازی -. تعامل و تطبیق با مشتریان است .

۱- مشتر ی خود را بشناسید : شما نمی توانید با کسی که نمی شناسید ارتباط برقرار کنید . لذا شناخت فردی مشتریان حیاتی است . شناختی که به شما اجازه می دهد مشتری را با جزییات کامل در تمام مکان ها -. در بین تمام رسانه ها و در هر بخشی شناسایی کنید . اگر شرکتی نتواند حداقل مشخصه های مشتریان مهم را جمع آوری کند -. نخواهد توانست برنامه بازار یابی تک به تک را به اجرا در آورد .

۲- مشتریان خود را متمایز کنید . مشتریان از دو نظر تفاوت دارند . اول از نظر تفاوت ارزشی انها نزد فروشنده و دوم از نظر تفاوت در نیاز هایشان . پس از شناسایی مشتریان ضروری است که آن ها را متمایز کنید. این تمایز به شما امکان می دهد تا انرژی خود را صرف مشتر یان با ارزش تر کنید و رفتار سازمان خود را جهت جلب نظر و رفع نیاز های مشتریان خود بهتر صرف کنید .

۳- با مشتریان خود تعامل داشته باشید . برای اجرای برنامه تک به تک -. باید کارایی و اثربخشی هزینه های ارتباطات خود را با مشتریان بهبود بخشید . به عبارت دیگر نه تنها هزینه های ارتباطات خود را کاهش می دهید -. بلکه از این ارتباطات استفاده می کنید تا با تولید اطلاعات لازم روابط خود را با مشتری مستحکم تر و عمیق تر کنید .

۴- بعضی از رفتار های سازمان خود را با مشتری تطبیق دهید با وارد کردن مشتری به فرآیند ارتباط آموزشی -. شرکت باید بعضی از رفتار هایش را به منظور تطبیق با نیازهای مشتریانش تغییر دهد . این تغیییر می تواند به معنی تطبیق با تک تک مشتریان به هنگام تولید انبوه یک کالا و یا تطبیق بعضی ویژگی های خدمات با مشتر ی باشد. بر اساس اصول بازار یابی تک به تک -. تحویل کالا یا خدمات باید بر اساس نیاز های ابراز شده مشتری در هنگام ارتباط با واحد فروش یا بازار یابی شرکت صورت پذیرد

منبع بازار یابی تک به تک
نویسندگان : دان پیرز - مارتا راجرز

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/٢٩
comment نظرات ()