مدیریت صنایع و بهره وری

انواع‌ الگوبرداری‌

1 - الگوبرداری‌ داخلی: مقایسه‌ای‌ است‌ با وظایف، واحدها یا سازمانی‌ مشابه. تفکر غالب‌ در این‌ روش، به‌حداقل‌رساندن‌ عملکرد فرآیند از طریق‌ حذف‌ اشتباهات‌ است.

2- الگوبرداری‌ رقابتی: مقایسه‌ای‌ است‌ با شرکتی‌ موفق‌ و مشابه‌ در همان‌ صنعت‌ برای‌ تعیین‌ فاصله‌ بین‌ عملکرد فعلی‌ موسسه‌ با آنها. این‌ عمل‌ را معمولاً‌ از طریق‌ بررسی‌ تولیدات‌ وظایف، واحدها یا گستره‌ شرکت‌ انجام‌ می‌دهند.

3- الگوبرداری‌ مقایسه‌ای: مقایسه‌ای‌ است‌ با تمامی‌ صنایع‌ و عموماً‌ در سطح‌ جهانی‌ انجام‌ می‌پذیرد. از این‌ رو گاهی‌ الگوبرداری‌ خارجی‌ نیز نامیده‌ می‌شود.

‌علاوه‌ بر تقسیم‌بندی‌ سه‌گانه‌ فوق، گروهی‌ سه‌ دسته‌ زیر را نیز در انواع‌ الگوبرداری‌ شناسایی‌ کرده‌اند:

1-  الگوبرداری‌ فرآیند: به‌ مطالعه‌ چگونگی‌ کسب‌ عملکرد عالی‌ شرکتها خصوصاً‌ از طریق‌ بررسی‌ فرآیندهای‌ انجام‌ کارشان‌ می‌پردازد.

2- الگوبرداری‌ استراتژیک: از برنامه‌ریزی‌ سناریو و مصاحبه‌ برای‌ تعیین‌ جهت‌های‌ استراتژیک‌ و پیش‌بینی‌ تکنولوژی‌ها و بازارها استفاده‌ می‌کند.

3- الگوبرداری‌ اقتصادی: که‌ به‌ مقایسه‌ عملکرد مالی‌ موسسات‌ می‌پردازند.

   + مهندس فریدون دشتی ; ٧:۳٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٩/۱٥
comment نظرات ()