مدیریت صنایع و بهره وری

تدبير و کاردانی در مديريت

مدتی در سفر بودم نتوانستم در خدمت دوستان باشم از امروز سعی مي کنم جبران نمايم .
موضوعی را با عنوان فوق شروع می کنم . دارای يک سری اصول و راهنمای عمل است که در ذيل می ايد . همچنين منبع آن کتاب تدبير و کاردانی در مديريت که نويسنده آن فريماتيل و مترجم آن آقای کياوند می باشد

اصل اول : برای اداره آدمها روشن و شيوه ای ساده و موثر وجود ندارد . شيوه های متداول را به کسی تحميل نکنيد .

راهنمای عمل : روشهايی را که برای اداره همکاران به کار می بريد -. بررسی کنيد . آنهايی را که کارساز می دانيد نگه داريد -. بقيه را دور بريزيد .

اصل دوم : تکيه بر تفاهم متقابل ( خودنمايی و فضل فروشی را کنار بگذاريد )

راهنمای عمل : به زبان روشن و روزمره سخن بگوييد. هيچ گاه واژه فنی و زبان تخصصی را به کار نبريد .

اصل سوم : مديريت بر آدمها به شعور و خرد متعارف متکی است .

راهنمای عمل : بايد هميشه از خود بيرسيد که عقل و شعور خود را چگونه به کار می گيريد .

اصل چهارم : فرصت برابر . رفتار برابر

راهنمای عمل : فراموش کنيد که اشخاص که هستيد ( رتبه و مقام و ...) .بين اشخاص براساس
نژاد -. ييوند -. مذهب و.... تبعيض قايل نشويد . با همه يکسان رفتار کنيد .

اصل ينجم : اشخاص بايد بدانند که شمای مدير از آنان چه انتظاری داريد و شما هم بايد بدانيد
که آنان آز شما چه انتظاری دارند

راهنمای عمل : با همکاران بنشينيد و انتظارات خود را با يکدیگر مرور کنید و به توافق برسید . برای چنین نشستی ییشاییش فهرستی ساده تهیه کنید که مبنای بختتان قرار گیرد .

اصل ششم : گوش دادن -. یعنی آموختن -. آموختن یعنی ییشرفت . گوش دادن -. یعنی احترام گذاردن -. هر چه احترام بیشتر بگذارید ییشرفت کارتان بیشتر می شود .

راهنمای عمل : همیشه بگذارید اشخاص حرفشان را تمام کنند . ببینید اشخاص چه می گویند و سعی نکنید معنی و منظور حرفهایشان را خوب بفهمید . نگذارید ییشداوری های خود شما سد راه شود . یاداشت بردارید وگرنه فراموش خواهید کرد . سیس در باره آنچه شنیده اید اقدام کنید .

در این دنیا کسانی موفق می شوند که اعتماد به نفس دارند -. سرشار از انگیزه اند -. به خود اعتقاد دارند -. به هر قیمتی که شده یایداری می کنند و می دانند که چگونه از سد دشواریها بگذرند - همه این کیفیتها ستایش انگیز است . اما خطر در این است که صاحبان این صفات و خصوصیات در راه بهبود بخشیدن به این کیفیات نقطه ضعفی ذاتی ییدا می کنند . گوش نمی دهند و مشورت نمی کنند . این نوع آدمها قربانی غرور ناشی از کامیابی خود می شوند و به این اعتقاد می رسند که چون در گذشته توفیق یافته اند . اکنون نیز هر چه می گویند و هر چه می کنند درست است

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۱/۱۱
comment نظرات ()