مدیریت صنایع و بهره وری

ادامه تدبیر و کاردانی در مدیریت

اصل هفتم : بسیار مهم است که بدانیم راهی کدام مقصدیم .

راهنمای عمل: پیوسته جهت سازمان خود را بررسی کنید و خاطر جمع شوید که همه می دانند شما و خودشان به کجا دارید می روید و رو به کدام مقصد دارید

اصل هشتم : عمل نامتعارف سرچشمه پیشرفت است

راهنمای عمل : همه شیوه های عمل متعارف را شناسایی و با دیدی انتقادی ارزیابی کنید . آیا نمی شود کاری را به شیوه ای دیگر و بهتر انجام داد.

اصل نهم : به همکاران اعتماد کنیم که خودشان تصمیم بگیرند . همکاران را واداریم که پاسخگوی تصمیم های خویش باشند

راهنمای عمل: همکاران باید خوب بدانند که سازمان در پی تحقق بخشیدن به چه هدفهایی است . برقراری تفاهم کامل بین مدیر و همکاران او ضرورت دارد . بگذارید همکاران وارد میدان شوند و هدفهای سازمان را تحقق بخشند و گزارش پیشرفت کارها را به شما بدهند

اصل دهم : عدالت . کسانی که یاریشان دهید -. شما را یاری می دهند

راهنمای عمل : نیازهای مبرم همکاران خود را در یابید و برای رفع آن اهتمام ورزید .

اصل یازدهم : خانواده خود و آسایش خویش را مهم بدانید

راهنمای عمل : به خود بقبولانید که ( دست کم هفته ای سه روز ) بیشتر از ساعتهای رسمی کار نکنید اگر اکنون بیشتر از ساعتهای مقرر کار می کنید خود را مکلف سازید که دست کم هفته ای پنج ساعت بیشتر از اوقات عادی در خانه بمانید

اصل دوازدهم : بدهید و ببخشید -. بی آنکه انتظار جبران ان را داشته باشید

راهنمای عمل : از هر فرصتی بهره بگیرید و برای همکاران خود پول خرج کنید

اصل سیزدهم : ارتباط دو جانبه آزادانه -. صادقانه و بهنگام .
راهنمای عمل : همکاران خود را تشویق کنید تا با شما در میان بگذارند که به نظر آنان در سازمان چه می گذرد و شما چه می کنید . هر چه زودتر فرصت را غنیمت شمارید و به همکاران خود بفهمانید که در باره کوششهای آنان چه نظری دارید
خلاصه گفته های همکاران خود را برای آنان بازگو کنید تا مطمئن شوید که مطلب را درست فهمیده اید .

اصل چهاردهم : اشتباهات بخش اساسی آموختن اند .
راهنمای عمل : همیشه از اشتباهات بیاموزید -. هیچ گاه در صدد تنبیه برنیایید .

اصل پانزدهم : رفتار ناپسند به کم کاری یا کاهش کیفیت کار می انجامد
راهنمای عمل : همیشه با رفتار بد به مقابله برخیزید .

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۱/۱٢
comment نظرات ()