مدیریت صنایع و بهره وری

قابلیت های چابکی agility capabilities

)قابلیت های چابکی، عبارت است از توانایی هایی که باید در سازمان ایجاد شود، تا سازمان از قدرت مورد نیاز برای پاسخگویی به تغییرات برخوردار باشد.

قدرت پاسخگویی(responsiveness): عبارت از توانایی شناخت تغییرات و پاسخ سریع به آنهاست.که شامل موارد زیر می باشد:

-

احساس، درک و پیش بینی تغییرات

-

واکنش سریع و فوری به تغییر

-

ایجاد، اصلاح و بهبود تغییر

شایستگی (competency): عبارتست از مجموعه وسیعی از توانائیها، که بهره وری فعالیت ها را در جهت رسیدن به اهداف سازمان تامین می کند. این فاکتور شامل موارد زیر می باشد:

-

داشتن دیدگاه استراتژیک

-

تکنولوژی های مناسب سخت افزاری و نرم افزاری

-

کیفیت محصول

-

اثربخشی هزینه

-

بالا بودن معرفی محصولات جدید

-

مدیریت تغییر

-

قابلیت دانش و شایستگی افراد

-

اثربخشی و کارایی عملیات

-

هماهنگی داخلی و خارجی

-

یکپارچه سازی

انعطاف پذیری (flexibility): عبارتست از توانایی تولید و ارائه محصولات گوناگون و دستیابی به اهداف مختلف با منابع و تجهیزات یکسان. انعطاف پذیری در چهار حوزه زیر مد نظر می باشد:

-

انعطاف پذیری در حجم محصول

-

انعطاف پذیری در تنوع محصول

-

انعطاف پذیری سازمان

-

انعطاف پذیری افراد

سرعت (quickness): عبارتست از توانایی انجام دادن عملیات در کوتاهترین زمان ممکن، که شامل:

-

سرعت عرضه محصولات جدید به بازار

-

تحویل سریع و به هنگام محصولات

-

سرعت در زمان عملیات ، می باشد.

   + مهندس فریدون دشتی ; ٧:٥۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٩/۱٥
comment نظرات ()