مدیریت صنایع و بهره وری

13 اشتباه مهلک در مدیریت

مطالبی که در ذیل می آید از کتاب 13 اشتباه مهلک مدیران نوشته استیون بران به مترجمی لعیا موسایی می باشد . البته من فهرستی از این مطالب را در زیر می آورم قطعا اگر مراجعه کننده ای به توضیحات بیشتری نیاز داشته باشد در خدمت هستم .همچنین اگر دوستی تجربه مفیدی در این زمینه دارد به آن اشاره نماید تا همگان بتوانند از آن بهره لازم ببرند

اشتباه مهلک 1 - عدم مسئولیت پذیری
اشتباه مهلک 2- عدم موفقیت در ایجاد پیشرفت کارکنان
اشتباه مهلک 3 - سعی در کنترل نتایج به جای تاثیر بر افکار
اشتباه مهلک 4- پیوستن به یک گروه اشتباه
اشتباه مهلک 5- مدیریت یکسان بر افراد
اشتباه مهلک 6- فراموش کردن اهمیت سود
اشتباه مهلک 7 - تکیه بر مشکلات به جای اهداف
اشتباه مهلک 8- دوست به جای ریئس
اشتباه مهلک 9- ناتوانی در ایجاد استاندارد ها
اشتباه مهلک 10- عدم موفقیت در آموزش کارکنان
اشتباه مهلک 11- نادیده گرفتن بی کفایتی کارمندان
اشتباه مهلک 12- قدردانی صرف از کارمندان برجسته
اشتباه مهلک 13- سعی در تحت نفوذ قرار دادن دیگران

   + مهندس فریدون دشتی ; ۳:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱/۱٦
comment نظرات ()