مدیریت صنایع و بهره وری

به چه روشهایی فناوری اطلاعات می تواند برنواوری فرایند ها تاثیر بگذارد؟

تاثیر فناوری اطلاعات بر برنواوری فرایندها عبارت است از:

1-  اتوماسیون: کار یدی را از فرایند ها حذف می کند.

2- اطلاعاتی: دریافت اطلاعات فرایند ها برای کمک به درک آنها.

3- چیدمان: تغییر چیدمان فرایند ها یا بعبارتی قابلیت عملیات موازی.

4- رهگیری: پایش دقیق وضعیت فرایند ها و محصولات.

5- تحلیل: بهبود تحلیل اطلاعات و تصمیم گیری.

6- جغرافیایی: هماهنگی فرایند ها از راه دور .

7- یکپارچگی: هماهنگی میان وظایف و فرایندها.

8- دانش: دریافت و توزیع سرمایه های دانشی.

9- حذف واسطه ها: واسطه ها را از فرایند ها حذف می کند.

   + مهندس فریدون دشتی ; ٩:۳٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٩/۱٥
comment نظرات ()