مدیریت صنایع و بهره وری

پنج شرط اولیه موفقیت تجاری

عوامل اصلی که برای موفقیت هر سازمانی لازم است -. عبارتند از :

1- کیفیت یا محصول منحصر

2- زمانبندی مناسب

3- سرمایه کافی

4- منابع انسانی

5- مدیریت کارآمد

که اگر عامل پنجم وجود تداشته باشد -. چهار عامل ابتدایی نیز نخواهند بو د .

   + مهندس فریدون دشتی ; ٥:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱/۱۸
comment نظرات ()