مدیریت صنایع و بهره وری

راه خود را انتخاب کنيد

اساسا در زندگی دو عمل وجود دارد : عملکرد ها و بهانه ها . تصميم بگيريد که به کدام يک از اين اعمال بايد دست يازيده و کدام يک را انجام ندهيد . دو شيوه ی فکری کاملا جدا و متفاوت بر اساس اين اعمال وجود دارد که تنها يکی از ان ها با موفقيت انجام می شود . يکی شيوه ی فکری افراد درون گرا يعنی آن هايی که متمايل به عملکرد هستند و مسئوليت شخصی اعمال -. موفقيت ها و شکست هايشان را خود بر عهده می گيرند . آن ها می دانند اگر از نتايج اقدام هايشان راضی نيستند -. بايد فقط به آيينه نگاه کنند تا مقصر را با چشمان خود ببينند . اما سايرين از يذيرش مسئوليت اعمالشان در زندگی سر باز می زنند و يشت بهانه های مختلف خود را مخفی می کنند . زيرا آنها ييوسته يک عامل بيرونی -. شرايط يا ديگران را مقصر شکست های شخصی خود می دانند وما اين افراد را برون گرا می ناميم . و ترجيح می دهيم که اسم آن ها را مدير نگذاريم

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱/۱۸
comment نظرات ()