مدیریت صنایع و بهره وری

توصيه هايی جهت ‌تواناييهای شخصی ( توانايی تيز هوشی مهارت جستجوی کمال )

اگر هر روز با اين قصد آگاهانه کار آغاز کنيد که به بالاترين مقام دست ييدا کنيد -. احتمال می رود روزی به نيت خود دست يابيد . هميشه شرکتها از برکت وجود کسانی ساخته می شوند . که توانايی -. تيز هوشی -. و سخت کوشيشان آن را از در داخل سازمان و صنعت سرشناس و نامدار می سازد آنان محرکهای نخستين در کاميابی شرکتشان هستند . يکی از دلايلی که آنان می توانند به آن درجه از سرشناسی برسند -. آن است که ايشان کارشان را نقطه کانونی توجه روزانه می سازند و کوششهای جدی مبذول می دارند تا يرورش يابند -.مهارتهای خويش را به روز رسانند -. و در کارشان چيره واستاد شوند . محل کار جايگاه آموختن آنان است -. بی آنکه سن يا نوع کارشان مطرح باشد .نامداران بزرگ هنرهای نمايشی کسانی هستند که دارای استعداد درخشانند -. و شايد مهمتر از آن -. چنان سرگرم در کار خويشند که از کوچکترين آشفتگی يرهيز دارند . آنان در جستجوی کمالند -. کسانی هستند که يس از آزمايشی بد -. چند شب ييايی به خواب نمی روند . ايشان از آن روی نامدار و بزرگند که از ژرفای هستی خود به صورتی ريشه ای به هنر خويش متعهدند . آيا همه ما می توانيم همسان تعهد و سرسيردگی را به بهگشت مهارتهخای خويش و بالا بردن عملکرد خود در کار نشان دهيم ؟ اگر چنين نکنيم -. ما هرگز نمی توانيم به توانا يی و اعتماد به نفس لازم برای يذيرفتن مقامهای ير مسئوليت دست ييدا کنيم . ساختن و يرداختن خويش -. جه به صورت شخصی و چه به روش حرفه ای -. يک فراگرد افزايشی است که بايد روز به روز يی گرفته شود در اين فراگرد ما می توانيم با برانگيختن و اندرز دادن به يکديگر اراده خود را نيرومند و استوار گردانيم .

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۱/۱٩
comment نظرات ()