مدیریت صنایع و بهره وری

فرآیند مدیریت اجرایی

1- دیدگاه مشترک و ایجاد بینش صحیح نسبت به واقعیات
2- شناخت وضعیت موجود و قبول فاصله آن با فاصله مطلوب
3- بررسی و انتخاب الگو و روش رسیدن از وضعیت موجود به مطلوب
4- ایجاد تمهیدات و بستر سازی لازم برای پیاده سازی الگو های منتخب
5- تدوین طرح و برنامه
6- اجرای برنامه های تدوین شده
7- مقایسه اجرا با برنامه جهت یافتن انحرافات
8- انجام اقدامات اصلاحی برای رفع انحرافات

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱/٢٥
comment نظرات ()