مدیریت صنایع و بهره وری

آسیب پذیری تکنوکراسی

  تکنوکراسی سرمایه خیلی بزرگی در کشور ماست. تکنوکرات ها همان کسانی هستند که باعث شدند ما الان مدرسه، بیمارستان و راه و جاده داشته باشیم. اینها کسانی هستندکه تصمیمات غیرعقلانی مدیران سیاسی را به حداقل می رسانند و از راه حلهای کارشناسی دفاع می کنند. این یک لایه ای است که یک بار در کشور ما ضربه دیده و مجدداً خودش را در طول این چند سال اخیر بازسازی کرده است. این همان چیزی است که کشور را مدرن کرده و صنعت، سمبل مدرن شدن یک کشور است. مدرن شـــدن کشور می تواند عرصه های تصمیم گیری را جلو ببرد. یکی از چالشهایی که می تواند مورد آسیب قرار گیرد ظرفیت تکنوکراسی است که به صورت قابلیتهای دانش و مهارت تصمیم سازی در کشور ما ایجاد شده و ممکن است مجدداً مورد بی مهری قرار گیرد. حتی ممکن است موردتردید واقع شود و تضعیف شود و جای خودش را به تصمیمات با اهداف کوتاه مدت سیاسی بدهد. همین مساله باعث می شود که صنعت ما که لایه خط مقدم مدرن شدن کشور است، بیشترین آسیب را از این جهت ببیند.

   + مهندس فریدون دشتی ; ۸:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٩/٢٠
comment نظرات ()