مدیریت صنایع و بهره وری

تحولات آينده در حوزه کسب و کار

با پيشرفت سريع تكنولوژي هنوز تحولات آينده قابل پيش بيني نيست . معلوم نيست كه اين پيشرفتها چه تاثيري در حوزه هاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي برجاي خواهد گذاشت . اما آنچه كه مسلم است نمي توان به راحتي از كنار اين تغييرات گذشت .
يكي از تاثيرات بر روي شغل افراد خواهدبود. گفته مي شود كه تا سال 2020 كليه حرفه ها تغيير مي كند و همزمان با پيشرفت تكنولوژي حرفه هاي جديدتري به وجود خواهدآمد.
سوال اين است كه براي بقاي حرفه ها چه بايد كرد؟
همچنين گفته شده است كه ظرف 15 تا 20 سال آينده تكنولوژي هاي نوين بر جريان كسب وكار همان تاثيري را خواهند گذاشت كه انقلاب صنعتي بر كسب وكارهاي پيشين گذاشت .
تغييرات از هم اكنون آغاز شده است . در اوايل دهه 1890 حدود 60 درصد شغلها به سه دسته تقسيم شد: كشاورزي ، كارخانه و معادن . تادهه 1920 اين رقم به 40 درصد و در سال 2000 به كمتر از 15 درصد رسيده است . درست همانطور كه در جريان انقلاب صنعتي كارگران كشاورزي بتدريج وارد كارخانه ها شدند، اكنون نيز كارگران كارخانه ها به اقتصاد خدماتي نوين و دنياي تكنولوژي اطلاعات ملحق مي شوند.
اقتصاد آينده از انديشه ، اطلاعات و دانش تشكيل مي شود و تا سال 2015 برآورد مي شود كه 95 درصد شغلها به افرادي نياز دارد كه ازمهارتهاي تكنولوژي اطلاعات برخوردار باشند.
نخستين اثر اين تغييرات از حالا مشخص است . همانطور كه تكنولوژي نوين نرخ بهره وري را بالا برده است لذا براي توليد كالا وخدمات به نيروي انساني كمتري نياز است . روباتها اثر شگفت انگيزي در كارخانه ها خواهند داشت .
پيش بيني مي شود تعداد روباتهاي صنعتي در ژاپن از 675 هزار در سال 2000 به يك ميليون و 200 هزار در سال 2005 برسد و اين احتمال وجود دارد كه كارگران مونتاژ كار شغل خود را از دست بدهند.
اتفاق ديگر اين است كه خيلي از شغلها به خارج منتقل شده است و شغلهايي نظيرآژانسهاي مسافرتي و بانكها ترجيح مي دهند افرادماهر و با حقوق كمتر را استخدام كنند. مثلا براي اين شركتها كاركنان انگليسي زبان در مالزي را به كاركنان در منچستر ترجيح مي دهند.
تغيير محل شركتها به خارج ادامه خواهديافت . تا سال 2010 حدود 600 ميليون نفر به تعداد كارگران قاره آسيا اضافه خواهدشد ودرحالي كه 10 ميليون به كارگران اروپاي غربي و29 ميليون به كارگران آمريكاي شمالي افزوده مي شود.
نكته ديگر اينكه كار انعطاف پذير، نوع كارآينده است . كساني كه در بخشهاي فروش ،تلفنخانه ها، مهندسي ، مشاوره كار مي كنند ازمحدوديت زماني و مكاني خلاص خواهندشد.براي كارگران به معني مسافرت كمتر تا رسيدن به محل كار است و حاصل آن تنش كمتر، پس اندازبهتر و اوقات فراغت بهتر خواهدبود. در مقابل كارفرمايان نيز به پس انداز بهتر، فضاي اداري بيشتر و توانمندي زيادتر دست خواهند يافت .

   + مهندس فریدون دشتی ; ٥:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱/٢٦
comment نظرات ()