مدیریت صنایع و بهره وری

ماتریس عملکرد (1989) ارزیابی عملکرد

«کیگان» در سال 1989 ماتریس عملکرد را معرفی کرد . نقطه قوت این مدل آن است که جنبه های مختلف عملکرد سازمانی شامل جنبه های مالی و غیر مالی و جنبه های داخلی و خارجی را به صورت یکپارچه مورد توجه قرار می دهد.اما این مدل به خوبی و به صورت شفاف و آشکار روابط بین جنبه های مختلف عملکرد سازمانی را نشان نمی دهد

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٩/٢۱
comment نظرات ()