اصول فراگير كارآفريني

هر سازمان ، و نه تنها كسب و كار ، بايد در مديريت جاري خود چهار اصل كارآفريني را پابه پاي هم در نظر گيرد . اصل اول ، رها كردن آن دسته از كالاها ، خدمات ، فرآيندها ، بازارها ، مجاري توزيع ، و آمثال آن كه تخصيص منابع به آن ها ديگر بهينه نيست ، اين كار بايد نظام يافته باشد . اصل دوم ، سازمان بايد به طور نظام يافته به بهسازي ادامه دهد . اصل سوم ، سازمان بايد به طور نظام يافته از فرصت ها ، و به خصوص از موفقيت ها ، بهره برداري كند . به عبارت ديگر فردايي متفاوت بسازد . فردايي كه حتي موفق ترين فرآورده هاي امروز را منسوخ و ، در سطحي وسيع ، عوض مي كند . يادآوري مي كنم كه اين اصول نه تنها مطلوب بلكه شرط بقاء سازمان است .

/ 0 نظر / 4 بازدید