مهارت افزايي مديران براي اداره ي نيروي كار در حال تغيير

مهارت اول – ديگران را قوي كنيد ( تفويض قدرت و اختيار به ديگران )

مهارت دوم – ديگران را بالنده كنيد

مهارت سوم – تنوع را ارج دهيد

مهارت چهارم – براي ايجاد تغيير كار كنيد

مهارت پنجم – مسئولانه ارتباط برقرار كنيد

/ 0 نظر / 4 بازدید