حرفه ای شدن؛ بستر جهانی شدن

در زمینه پرستار نیاز در دنیا زیاد است. در ایران هم خیلی نیاز داریم و فرهنگ پرستاری ما خیلی کارامد و اثربخش نیست. یکی از راههایی که می شود در مسیر حرفه ای شدن، تقـــــویت کرد و از جهت دیگر از حرفه ای های مشاغل مختلف دنیا استفاده کرد، این است که بتوانیم از ایران پرستار صادر کنیم و از جای دیگر وارد کنیم. این مثال در همه مشاغل قابل ذکر است. نتیجه این خواهدبود که تبادل فرهنگ کاری بین پرستار ایرانی و خارجی به ارتقا و حرفه ای شدن پرستاری در کشور کمک می کند. نیروی انسانی امارات عربی متحده را عربها تشکیل نمی دهند، بلکه یک نیروی وارداتی بسیار گسترده با ویژگیهای خاص تشکیل می دهد. البته مشاغل رده پایین این نیروی وارداتی گسترده، حجیم تر است. اما از آن طرف در میان آنها سرمایه گذاران خارجی هم وجود دارند.

مثال دوم بحث خدمات هتل هــا است. می دانیم که سرویس های هتل ها، رضایت بخش نیست. چیزی که به عنوان یک طرح به ذهن من می رسد این است که خدمه هتل های 5 ستاره را از جاهایی مثل هند و پاکستان وارد کنیم، زیرا این خدمه ضمن تسلط به زبان انگلیسی بسیار قانع و کارامد بوده و تجربه کافی نیز دارند. نکته قابل توجه اینکه این خدمـــه می توانند از انجمن های کشور خودشان گواهینامه صلاحیت کار داشته باشند. اگر در این وادی حرکت کنیم، چه بسا می توانیم درخدمات و سرویسهایی که می دهیم موفق تر باشیم. لازمه این کار آن است که ما انجمن های حرفه ای در زمینه هتلداری داشته باشیم.

/ 0 نظر / 4 بازدید