در کارهای یدی ، سوال کلیدی این است که کار چگونه باید انجام شود

در کارهای یدی ، وظایف همیشه معلوم و مشخص است . هیچکدام از افرادی که روی بهره وری کارگران یدی کار می کنند ، هرگز نپرسیده اند که « کارگر یدی ، چه کار باید بکند ؟» تنها سوال آنها این بوده که ، « بهترین طریق انجام کار توسط کارگر یدی چیست ؟» این مسئله همانقدر در مورد مدیریت علمی فردریک وینسلو تیلور صادق است که درباره افراد در فروشگاه های « سیرزوروباک » ، یا شرکت فورد موتور ، که اولین خط مونتاژ خودرو را طراحی کرد ، و نیز در مورد کنترل کیفیت جامع ادوارد دمینگ ، صدق می کند .

/ 0 نظر / 9 بازدید