نقاط قوت و توانائیهای من چیست 2

پی بردن به این حقیقت ، تنها یک راه دارد ، و آن « تجزیه و تحلیل بازخوردها » است . که هر زمان که فرد ، تصمیمی کلیدی می گیرد ، یا اقدامی کلیدی انجام می دهد ، آنچه را که انتظار دارد واقع شود ، یادداشت می کند . و نه ماه یا دوازه ماه بعد ، با استفاده از بازخورد ها و نتایج به دست آمده ، انتظارات و خواسته ها را تغذیه می کند . الان پانزده تا بیست سال است که من، این کار را می کنم ، و هر بار که این کار را انجام میدهم ، غافلگیر و شگفت زده می شوم . هر کس دیگری هم که اصولا این کار را کرده ، همین حالت را داشته است . این روش ابداً روش جدیدی نیست . تجزیه و تحلیل بازخورد ، زمانی در قرن چهاردهم میلادی ، توسط یکی از حکمای الهی گمنام آلمانی ابداع گردیده است . قریب به یکصد و پنجاه سال بعد ، « ژان کالون»  ( 1564-1509) پدر مکتب « کالونیسم » در ژنو و « ایگناتیوس لویولا » بنیانگذار فرقه یسوعی این پدیده را ، کاملا ً مستقل از یکدیگر ، گرفتند . و آنرا جزو مقررات خود برای کلیه اعضاء گروههایشان ، یعنی برای پیشوایان روحانی یسوعی و کشیشهای کالونی ، قرار دادند. استفاده از همین روش ، دلیل گسترش حاکمیت این دو نهاد که هر دو در یک سال یعنی سال 1536 تأسیس شده بودند در ظرف سی سال در سراسر اروپا گردید ، به نحوی که کالونیسم ، شمال پروتستانی اروپا را و فرقه یسوعی هم جنوب کاتولیک اروپا را در بر گرفتند . هر یک از این دو فرقه ، تا آن زمان بیش از چند هزار عضو نداشت که بیشترشان افرادی عادی و معمولی بودند ، و کمتر از اشخاص سرشناس در میان آنها بود . بسیاری از آنها ، اگر نه در انزوای کامل ، دست کم به تنهایی کار می کردند . بسیاری از آنها ، باید به صورت زیر زمینی ، و در وحشت و هراس مداوم از ایذاء و اذیت دیگران ، فعالیت می کردند . با اینحال کمتر کسی فرقه را ترک میکرد ، و یا از فرقه طرد می شد . دریافت بازخورد های روزمره از نتایج و پیامدها ، و خوراندن آنها به خواسته ها و توقعات ، آنها را در ایفای تعهداتشان ، پابرجاتر می ساخت . به آنها این امکان را می داد تا روی عملکرد و نتایج ، و با توجه به عملکرد و نتایج ، روی کسب موفقیت و رضایت مندی ، متمرکز شوند.

/ 0 نظر / 5 بازدید