در هوندا برج عاج وجود ندارد

هیچ مدیر اجرائی یا مدیر بلند پایه ای را در شرکتپیدا نمیکنید که از گروه جدا بوده و در برج عاج نشسته و یا در پشت درهای بسته در دفتر خصوصی گرم و نرم خود مخفی شده باشد . هیچ کس در ( اچ ای ام ) دفتر خصوصی ندارد . کارخانه اتومبیل سازی ، همه دارای محوطه دفتی باز و فراخی میباشند که مدیران ، هملهنگ کنندگان ، کارمندان و کارکنان دفتری در آنجا پشت میزهای ساده و در کنار هم کار میکنند . از آنجا که همه اونبفورم میپوشند ، حتی یک منشی را هم نمیتوان به سادگی تشخیص داد ، مگر اینکه بر حسب اتفاق پشت دستگاه تحریر را یارانه نشسته باشد و بازهم این چیزی را ثابت نمیکند . دیدن مدیرانی که یادداشتها و نامه های خود را تایپ میکنند ، غیر عادی نیست

همکاری که در محوطه کارخانه سرگرم کار است ، وقتی که وارد قسمت اداری کارخانه میشود احساس راحتی میکند و برای هوندا آن چیزی که ارزش دارد همین است . البته هنگامی که یک مدیر اجرائی در یک کارخانه بزرگ صنعتی به کارگران مونتاژ میگوید : " سیاست من ، سیاست درهای باز است و از آمدن هرکدام از شما و همه شما برای ملاقات با من در هرموقع استقبال میکنم " یک مطلب است و وقتی یک کارگر ساعت کارخانه بر پایه این سیاست تصمیم میگیرد وقت مجری را بگیرد ، مطلب کاملا دیگری است

/ 0 نظر / 6 بازدید