متنخبی از بهترین حرفایی که جابز زده

۱ . نو آوری تمایز بین یک رهبر و یک دنبال رو است

۲ . معیاری از کیفیت باشید .بعضی از افراد در محیط هایی که ممتاز بودن و برتری انتظار می رود استفاده نمی شوند .

۳ . تنها راهی که می توانید کارهای بزرگ انجام بدهید این است که آنچه انجام می دهید را دوست بدارید

۴ . می دانید که بیشتر غذایی که می خوریم به دست افراد دیگری درست شده است.

۵ . در بودا یک اصطلاح هست به نام : “افکار یک نوآموز” .
بسیار شگفت انگیز است که افکار یک نو آموز را داشته باشید

۷ . من تنها کسی هستم که یک چهارم یک بیلیون دلار را در یک سال از دست داده ام … این موضوع خیلی شخصیت ساز است.

۸ . من تمام فن اوری هایم را برای یک بعد از ظهر بودن با سقراط معامله می کنم.

۹ . ما اینجا هستیم که تغییری در جهان به وجود آوریم، در غیر این صورت چرا هم اکنون اینجا هستیم؟

۱۰ . زمان برای شما محدود است، پس وقت خود را برای زندگی دیگران تلف نکنید.

/ 0 نظر / 5 بازدید