آینده بهره ور ی کارگران یدی

روش و خط مشی تیلور ، کار یدی در فعالیتهای تولید صنعتی طراحی شده بود ، و در ابتدا هم تنها در تولید صنعتی به کار رفته بود . ولی با وجود همه محدودیتهای سنتی ، هنوز هم دارای قلمرو و دامنه وسیعی است . اصول تیلور ، هنوز هم در کشورهایی که در آنها ، کارهای یدی و علی الخصوص در تولید صنعتی مرکز رشد جامعه و توسعه اقتصاد را تشکیل می دهد ، یعنی کشورهای جهان سوم با تعداد عظیم ، و رو به رشدی از جوانان کم سواد و کم تجربه ، اصل و اساس سازماندهی را تشکیل می دهد .

اما ، همانطور که در همین بخش مورد بحث قرار خواهیم داد - مقدار زیادی از کارهای علمی ، از جمله کارهایی که نیازمند دانش بسیار پیشرفته و کلا نظری است متضمن انجام عملیاتی یدی میباشد ، و بهره وری این عملیات هم ، به مهندسی صنایع نیازمند است .

هنوز هم ، در کشورهای پیشرفته ، چالش اصلی ، دیگر بهره ور ساختن کار یدی نیست زیرا بالاخره همه می دانیم این کار را چگونه انجام دهیم چالش اصلی ، بهره ور ساختن کارگران علمی است . کارگران علمی ، به تدریج ، به تنها و بزرگترین گروه نیروی کاری کلیه کشورهای توسعه یافته ، تبدیل می شوند . کارگران علمی ، شاید هم اکنون هم ، دو پنجم نیروی کار ایالات متحده و نسبتی کمتر ولی سریعا ً در حال رشد از نیروی کار کلیه کشورهای توسعه یافته دیگر ار تشکیل دهند. بهره وری و کامیابیهای آینده ، به بهره وری کارگران علمی ، بستگی دارد . و در واقع بقای آینده اقتصادهای توسعه یافته ، به نحوی روز افزون ، منوط و مشروط به بهره وری کارگران علمی است .

/ 0 نظر / 6 بازدید