اطلاعات در زمان مناسب و چگونگی آن جهت مدیران

آیا اطلاعاتی وجود دارد که اگر شما در زمان مناسب از آنها مطلع می شدید به اداره شرکت تان کمک می کرد ؟ و اگر جوابتان مثبت است . چه اطلاعاتی .

پاسخ این سئوال این است که مدیران  و نه حامیان شان برای بدست آوردن اطلاعات مناسب پرسش های مناسب را مطرح نمی کنند . اگر چه آنها ، اگر وادار شوند . قبول دارند که به این اطلاعات احتیاج مبرم دارند . اما در عمل واکنش طبیعی آنها بدین صورت است که به رخدادهای تجاری بعد از وقوع آنها پاسخ می دهند و نه قبل از آشکار شدنشان . به جای پرسیدن این سئوال که " چگونه می توانیم سریعتر واکنش نشان دهیم ؟ " مدیران باید بپرسند " اطلاعات ضروری امکان کشف چه چیزی را در هنگام وقوعش بما می دهد ."

اطلاعات دقیق و حداقل مورد نیاز را با تمام دقت شناسایی کنید ( یعنی اطلاعاتی که باعث تغییر نوع دید و عملکرد یک مدیر می شود )

/ 0 نظر / 5 بازدید