مهندسي ارگونومي

فن آوريهاي نوين به طور فزاينده اي قدرت افراد را براي تطابق بدني و ذهني با تغيير را گسترش مي دهد . هنوز هم كار دستي سنگين انجام مي شود اما بسياري از مشاغل نوين مستلزم تكرار يك عملكرد ساده يا فقط نظارت بر يك فرآيند توليد است .

كاهش بهره وري و بسياري از بيماري هاي  معمولي نتيجه ارتباطات نامناسب انسان – كار است . به منظور بررسي شرايط كاري در اينجا فقط به شرايط ايستاده اشاره مي گردد.
شرايط كاري : موقعيت ايستاده : شغلي كه مستلزم ايستادن در تمام روز است ، تنش زيادي را روي پاها ايجاد مي كند . اين امر ممكن است منجر به تورم ، نرسيدن خون به عضلات و خستگي مفرط شود . در هر كار ايستاده ، بايد از خم كردن پشت پرهيز كرد . اگر ارتفاع كاري به درستي تنظيم نشده باشد ، يا اگر كنترل ها ، مواد و ابزاري كه مصرف مي شوند به راحتي در دسترس نباشند ، راحت ايستادن غير ممكن مي گردد . بايد جاي زيادي براي پا وجود داشته باشد تا موقعيت كاري بتواند با آن تنظيم شده و بارها به طور يكنواخت توزيع شوند .
ايستادن روي يك پا مي تواند منجر به فشار روي مفصل بالايي ران شود كه دو و نيم برابر وزن بدن است . اين امر وقتي اتفاق مي افتد كه يك كارگر در حالت ايستاده بايد تحت شرايط بد با پدال زير پايش كار كند .
بهمين خاطر بايد موقعيت هاي مختلفه كارگران را در شرايط كاري شناسايي نموده و به ايجاد تجهيزات و شرايط مناسب جهت بالا بردن راندمان آنها بپردازيم .
/ 0 نظر / 5 بازدید