جامعه سازمانها

در همه كشورهاي پيشرفته – جامعه جامعه ي سازمان ها است . جامعه اي كه تقريبا همه ي وظايف اجتماعي در سازمان ها و يا به وسيله ي آن ها انجام مي شود . سازمان ها به خاطر خودشان تاسيس نمي شوند . آن ها ابزارند . هر سازمان اندامي است براي ايفاي يك وظيفه ي اجتماعي – بنابراين – بر خلاف اندام واره هاي زيست شناختي – عملكرد آن ها را از بيرون مي سنجند . پس بايد بدانيم " عملكرد " اين يا آن سازمان يعني چه .

هرچه هدف هاي هر سازمان بهتر تعريف شود آن سازمان نيرومند تر مي شود . اگر شمار سنجه ها و معيارهايي كه عملكرد سازمان ها با آن ها سنجيده مي شود بيشتر باشد سازمان اثر بخش تر خواهد بود . هر چه مبناي مرجعيت و اقتدار آن بيشتر متكي به عملكرد موجه آن باشد ميزان مشروعيت آن بيشتر مي شود . " درخت را از ميوه اش مي شناسند " .  شايد اين ضرب المثل – اصل اساسي جامعه ي جديد كثرت گراي متشكل از سازمان ها باشد

/ 0 نظر / 4 بازدید