رويكرد پرسش

چه چيزي؟ چگونه؟ در چه هنگامي‎؟ در كجا؟ و چه كسي؟ پرسشهاي اصلي هستند كه در روشهاي تحليل، نظام‎ها‎، بررسي كار و مانند آنها كاربرد دارند.

          هدف از اين كار آن است كه تمام فعاليتهاي غيرضروري حذف مي‏شوند، عمليات در صورت امكان تركيب شوند و توالي كار بهبود يابد. هنگامي كه اين سه مرحله تحقق پذيرد، مي‎توان راه‎هاي ساده‎كردن بقيه كار را بررسي كرد.

 

واقعيات جاري

دلايل

بديلهاي محتمل

هدف بازنگري

چه چيزي؟

اكنون چه كاري انجام شده است؟

چه انجام شده است؟

چه كار ديگري مي‎توانست انجام گيرد؟

چه بايد كرد؟

چگونه؟

چگونه انجام شده است؟

چرا به اين طريق؟

از چه راه ديگري مي‎توانست انجام پذيرد؟

چگونه بايد انجام شود؟

در چه هنگامي؟

در چه زماني انجام شده است؟

چرا در آن زمان؟

در چه زمان ديگري مي‎توانست انجام گيرد؟

چه زماني بايد انجام شود؟

در كجا؟

در كجا انجام شده است؟

چرا در آن مكان؟

در چه جاي ديگري مي‎توانست انجام گيرد؟

در كجا بايد انجام شود؟

چه كسي؟

چه كسي آن را انجام داده است؟

چرا آن شخص؟

چه كس ديگري مي‎توانست آن را انجام دهد؟

چه كسي بايد انجام دهد؟

 

سوالات كليدي

1ـ كيستم؟ (خودشناسي)

2ـ ما كجا ايستاده‎ايم؟ (وضعيت موجود)

3ـ كجا مي‎رويم؟ (استراتژي)

4ـ چطور به آنجا برسيم؟ (اهداف، طرحها، شاخصها و تحليل)

5ـ از ما چه انتظار دارند؟ (پاسخگويي)

6ـ چه حمايتي بدست مي‎آوريم؟ (آموزش ، توسعه ، مشاوره و رايزني)

7ـ چقدر اثربخش هستيم ؟ (مميزي نتايج و فرآيندها)

8ـ چه شناختي بدست مي آوريم؟ (رشد و توسعه)

نهايتاً بايد بدانيم الگوريتم ما چيست؟

يعني قوانين براي حل يك مسئله در چارچوب تعداد معيني از مراحل با مجموعه‎اي از فرامين يا دستورها كه برنامه‎اي را تشكيل مي‎دهند چيست؟

/ 0 نظر / 5 بازدید