کار علمی بعنوان یک سیستم 3

و بالاخره گروه است که کنترل کیفیت را نیز جزئی از سیستم کرده است . هر سه ماه یکبار ، سه جراح مختلف ، مأمور می شوند تا تک تک کارهای انجام شده ، به وسیله یک یک اعضاء نظیر تشخیص بیماری ، عمل جراحی ، مراقبتهای ویژه بعد از عمل را مورد بررسی دقیق قرار دهند . سپس با هر یک از جراحان معالج جلسه کرده ، و عملکرد او را مورد بحث و بررسی قرار می دهند. و هر جا که به اصطلاح و بهسازی نیاز باشد ، پیشنهاد می کنند. ولی ممکن است این توصیه را هم داشته باشند که از جراح خاصی خواسته شود که گروه را ترک کند ، چرا که کار او مورد رضایت نبوده است . موازین ، معیارها و استانداردهای کیفی که این کمیته های نظارت به کار می گیرند ، همه ساله مورد بحث و بررسی کلیه اعضاء گروه قرار می گیرد ، و نوعا ً  ارتقاء داده می شوند ، که این ارتقاء دراکثر اوقات ، چشمگیر و معتنابه است . این گروه ، در نتیجه این تمهیدات ، امروزه ، تقریبا ً چهار برابر سابق کار می کند . هزینه ها را به میزان پنجاه درصد کاهش داده ، که نیمی از این کاهش ، به علت کاهش وقت تلف شده اطاق عمل ، و نیم دیگر به سبب استاندارد کردن ابزار و تجهیزات بوده است . و در زمینه های قابل اندازه گیری ، از قبیل توفیق درجا انداختن زانو ، یا جا انداختن شانه ، یا معالجه صدمات ورزشی ، نتایج بدست آمده ، بسیار عالی و دارای رشدی چشمگیر بوده است .

به این ترتیب ، آنچه باید درباره بهره وری کارگر علمی انجام شود ، عمدتا ً معلوم و شناخته شده است ، که چگونگی انجام آن هم تابع همین اصل است .

/ 0 نظر / 6 بازدید