پاسکال می گويد

بسیاری از سازمانها نیاز به بازآفرینی خود دارند . و بازآفرینی تغییر آنچه هست نیست - بلکه به وجود آوردن آن چیزی است که وجود ندارد . یک پروانه - کرمی در ابعاد بزرگتر - یا کرم بهتر و پیشرفته تر نیست - کرم پروانه یک موجود است و خود پروانه موجودی دیگر . لازمه ی بازآفرینی - سلسله ای از تبدیل ماهیت و دگرگونی هایی مکرر با همین مقیاس و اندازه در طول زمان به حساب می آید .

این گفته بدرد شرکتهای دولتی یا واحد های صنعتی قدیمی می خورد که برای باز سازی خود چه راهی را بروند تا بتواند در دنیای پر رقابت امروزی باقی بمانند . برخی از آنها را نیز اگر از شیرخوارگاه سوبسید بگیرند قطعا خواهند مرد و شاید این بهترین راه برای برخی از آنها باشد تا استراتژی صنعتی خاص خودمان را بیابیم .

/ 1 نظر / 6 بازدید
محمد رحيمی

سلام . لينکتون رو قرار دادم . لطفاْ شما هم اين کار رو انجام بدهيد .