چه انتظاري از دانشگاه هاي خود داريم مدرك يا اختراع

در يك صبح شفاف و خنك در دسامبر 1903 ، در كيتي هاوك در ايالت كاروليناي شمالي آمريكا ، هواپيماي شكننده ويلبر و اوريل رايت ثابت كرد كه پرواز با هواپيما شدني است . در اين لحظه هواپيما اختراع شد . برادران رايت دوچرخه ساز بودند و توانستند بر روي نظريه هاي كلوين كه به تمسخر مي گفت هيچ جرمي را نمي توان در فضا نگه داشت ، لگد بزدند و عجب لگدي هم بود . كلوين و تمامي دانشمندان هم عصر او در دانشگاه اين نظريه را داشتند اما دو نفر آدم پر تلاش توانستند همه دانشمندان هم عصر خود را به تمسخر بگيرند . اما پس از اختراع آنان سي سال بعد بود كه هوانوردي تجاري خدمت خود را به اجتماع آغاز نمود . دو نكته در اينجا مطرح است يكي دوري دانشمندان يا دانشگاه يا علم از اختراعات و دومي زمان استفاده از اختراع . انيشتن دقيقا با ارائه سه نظريه خود اولا همه اختراعات را به نظريه دانشمندان و آزمايشگاه ها كشاند و در زمان كنوني شركتها با ايجاد آزمايشگاه هاي مجهز براي بقاء خود زمان اختراع و كاربرد آن را به كمترين زمان ممكن خود رسانده اند . اما در مورد خودمان نيز بايد بگويم كه تا زماني كه انتظار داريم كه بروي دانشگاه ها هزينه تحقيقاتي ننمائيم يا دانشگاه را فقط براي دادن مدرك بخواهيم وضع بدين شكل خواهد ماند .

/ 1 نظر / 4 بازدید
عليرضا مجاهدی

بله کاملا درست است. نکات زیادی در این پست شما نهفته است. یکی از نکاتی که به خوبی به آن اشاره فرموديد فاصله اختراع و کاربرد اختراع بود که فقط زمانی که کم شود مفيد ايده واقع ميشود و به نظر من حتی گامهای بعدی در روند آن اختراع بعد از زمان به کار گيری آن آغاز ميشود و ديگر اينکه فاصله علم با ختراع يا به عبارتی قابل استفاده کردن علم ممنونم که ذهنمان را به فکر کردن واداشتيد