بهره ور ساختن کارگران علمی 2

و تا آن زمان است که می آموزیم که مسایل و مشکلات اساسی  در کجاها قرار دارند . در کجاها می توان انتظار مقاومت داشت ( فی المثل از طرف مدیریت میانی ) و یا برای دستیابی به کارایی کامل ، انجام چه تغییراتی در کار و وظیفه ، در ساختار سازمانی ، در معیارهای اندازه گیری ، و در طرز تلقی ها ، الزامی خواهد بود . سعی در پریدن از روی مرحله آزمایشی که همواره برای انجام آن ، فشار وارد می شود تنها به این معنا است که اشتباهات ، علنی و عمومی شود ، در حالی که دستاورد ها و موفقیتهای طرح ، مخفی و پنهان بماند . و این چیزی نیست ، جز بی اعتبار کردن کل طرح . ولی اگر طرح و کار در مرحله آزمایشی ، یا انجام کار در مقیاسی کوچک ، درست انجام شده باشد ، کارهای زیادی می توانیم برای بهتر کردن و افزایش بهره وری کارگران علمی انجام دهیم .

بهره وری کارگر علمی ، بزرگترین چالش مدیریتی قرن بیست و یکم است. افزایش بهره وری کارگر علمی در کشورهای توسعه یافته ، رمز و ضرورت بقاء آنها است . کشورهای توسعه یافته ، به هیچ طریق دیگری نمی توانند به حفظ کیان خود امیدوار باشند ، چه رسد به حفظ رهبری و حفظ سطح زندگی شان.

در یکصد سال گذشته ، یعنی در قرن بیستم ، این رهبری و پیشگامی ، عمدتا ً به بهره ور ساختن کارگران یدی ، بستگی داشت. امروزه ، هر کشوری ، هر صنعتی ، و هر تجارتی می تواند با استفاده از روشهایی که کشورهای توسعه یافته به وجود آورده اند ، و در طی 120 سال گذشته از زمان بررسیهای اولیه تیلور بر روی کار یدی به مرحله عمل گذارده اند ، بهره وری کارگران یدی را افزایش دهد . امروزه هر کس ، و در هر جا می تواند آن سیاستها را در آموزش کار ، در سازماندهی کار ، و در بهره وری کار و کارگران مورد استفاده قرار دهد ، منتهی به شرطی که کارگران ، از سواد ، تجربه و مهارت نسبی برخوردار باشند .

/ 0 نظر / 4 بازدید