ياد داشتهای جديد

مقالات جدیدی را در بلاگ می گذارم البته برای اینکه بدانم که دوستان آن را مطالعه می کنند سعی کردم که آن را در چند نوبت در بلگ قرار دهم . قطعا انتقاد یا پیشنهاد شما بسیار موثر می باشد دوست بزگوارم جناب آقای مجاهدی انتقادی را داشتند از ایشان ممنونم پاسخ آن را در بلاگشان گذاشتم ولی قطعا پاسخ کلی نیز به تمامی دوستان خواهم داد در هر صورت امیدوارم که مفید فایده قرار گیرد .

/ 0 نظر / 5 بازدید