رسانه های مدرن و سهم ما

تبلیغات یک کاهش 9/2 درصدی را در این هزینه ها داشته و رقم 210 میلیارد دلار را ثبت کرده است. اما انتظار می رود که روند کاهش در سال 2009 هم ادامه داشته و از سال آینده کم کم جان دوباره بگیرد.
با وجود اخبار ناخوشایند این چنینی برای صنعت رسانه در دنیا، پیش بینی شده است که این صنعت از نظر رشد طی 5 سال آینده در جهان، پس از صنایع معدن و ساخت و ساز، جایگاه سوم را از آن خود کند.
اما نکته مهم تر در یافته های این گزارش آن است که رشد آینده درآمدهای بخش رسانه، توسط حوزه های مدرن و نه سنتی، کسب خواهد شد. حوزه هایی نظیر روابط عمومی، بازاریابی دهان به دهان، سرگرمی های برندی ( اسپانسری ) و رسانه هایی نظیر تلویزیون های کابلی، اینترنت و تلفن همراه.
موسسه ورونیس ساهلر در گزارش خود آورده است که مردم دیگر زمان کمتری را برای رسانه هایی نظر شبکه های تلویزیونی و رادیویی سراسری، نشریات و رسانه هایی نظیر بیلبورد شهری و حمل و نقل عمومی صرف می کنند و برخی می گویند که حتی پس از احیای اقتصاد جهانی این رسانه ها هرگز شاهد تکرار دوران اوج خود نخواهند بود.
به هر حال در جهان امروز تعداد رسانه ها و کیفیت مطالب و برنامه هایشان برای جذب مخاطب بیشتر با چنان رشدی مواجه است که دیگر مباحثی مانند "تعداد مخاطبین بالقوه یا تخمینی"، محلی از اعراب ندارند. این یعنی حق انتخاب برای مخاطب نه استیلای رسانه ای که هر چه بخواهد می تواند به خورد مخاطبینش بدهد.
ما چقدر به رسانه ها و حوزه های مدرن در بحث تبلیغات و امور رسانه توجه داریم؟ آیا توجه کم به این حوزه ها فقط به معنای کاهش اثربخشی پیام ها و کمپین ها است، یا می تواند به قیمت محروم شدن ما از درآمد میلیاردی سومین صنعت در حال رشد دنیا هم تمام شود؟

منبع: حسن بنانج

/ 0 نظر / 5 بازدید