نقش سود

جوزف شومپیتر

به تاكيد مي گفت نوآوري – عصاره و جوهر اقتصاد و صد البته اقتصاد مدرن است . نظريه ي توسعه اقتصادي شومپيتر براي سود نقشي اقتصادي قايل است . در اقتصاد تغيير و نوآوري – سود – برخلاف نظريه ي ماركس – " ارزش اضافي " دزديده شده از كاركنان نيست . برعكس – تنها منبع توليد شغل و درآمد براي كارگران است . نظريه ي توسعه ي اقتصادي نشان مي دهد كه هيچ كس جز شخص نوآور " سود واقعي " نمي برد – و عمر سود شخص نوآور هميشه بسيار كوتاه است .

اما بنا به گفته ي مشهور شومپيتر – نوآوري " ويرانگري خلاق " نيز هست و تجهيزات سرمايه اي و سرمايه گذاري هاي ديروز را منسوخ مي كند . بنابراين اقتصاد هر چه پيشرفت كند به همان اندازه نيازمند تشكيل سرمايه مي شود . از اين رو آنچه را اقتصاد دان قديمي يا حسابدار – يا بورس سهام – " سود " مي پندارد هزينه واقعي است – هزينه ي تداوم كسب و كار – هزينه آينده اي كه هيچ  چيزش را نمي توان پيش بيني كرد جز اينكه كسب و  كار سودآور امروز چون ارثيه اي پر زحمت روي دست می ماند .

/ 0 نظر / 5 بازدید