اصول بهره وری کار و کارگر یدی 5

با این حال ، هر تلاشی که در یکصد سال گذشته صورت گرفته ، و تأثیری هر چند اندک بر افزایش بهره وری کارگران یدی   و به تبع آن بر بالا بردن دستمزد واقعی آنها داشته ، مبتنی بر اصول تیلور بوده ، هر چند که مخالفین نظریات تیلور بر سر اختلاف خود با او ، سر و صدای زیادی راه انداخته باشند . این مطلب در مورد « توسعه کار- Work enlargement » ، « غنی کردن کار Work enrichment » ، و « جابه جایی کار Job Rotation  » - که در تمامی آنها برای کاهش خستگی ناشی از کار ، و افزایش بهره وری کارگر ، از روشهای تیلور استفاده می شود صادق است . این موضوع ، همچنین در مورد بسط و توسعه بعضی از اصول تیلور، مانند « تحلیل کار » و « مهندسی صنایع » به تمامی فرآیند کار یدی نظیر خط مونتاژ هنری فورد که بعد از سال 1914 ، و در زمانی که تیلور ، پیر ، بازنشسته و بیمار شده بود ، به وجود آمد نیز صادق می باشد . ضمن اینکه درست به همین نسبت در مورد  « چرخه کیفیت Quality circle » ، « بهسازی مستمــــــر Continuous imporvement » (  کایزن  ) و « تحویل بهنگام Just – in – time delivery  » ژاپنیها هم صدق می کند.

/ 0 نظر / 7 بازدید