گرفتن باز خورد


باز خورد به شما کمک می‌کند که هم مشتریان خود را درک کنید و هم تغییر در نیاز‌های آنها را بشناسید. برگه‌های حاوی سوالات چند گزینه‌ای می‌توانند به خوبی نشان دهنده نظرات مشتری باشند و برای شناسایی روند‌های جدید ارائه طریق کنند. سوالات تشریحی که مستلزم پاسخی بیش از بله و خیر هستند اطلاعات بیشتری به ما می‌دهند. پس از جمع‌آوری بازخورد‌ها و با استفاده از اطلاعات به دست آمده به دنبال راه‌هایی برای بهبود خدمات خود باشید.

/ 0 نظر / 6 بازدید