سهم و نقش من چیست ؟ 1

طرح این سوال که « سهم و نقش من چیست ؟ » به معنای حرکت از علم و آگاهی به فعل و عمل است . سوال این نیست که چه سهم و نقشی را می خواهم ادا کنم ؟  یا از من خواسته شده که چه سهمی را ادا کنم ؟ بلکه سوال این است که ، « من چه سهم و نقشی را باید ادا کنم ؟ »

این سوال ، در تاریخ بشری ، سوال جدیدی است . کار و وظیفه هر کسی ، سنتاً معلوم و مشخص بود  یا خود کارها ، وظایف را تعیین می کردند ، مثل وظیفه کشاورز یا صنعتگر ، و یا به وسیله ارباب تعیین می شد ، مثل وظایف خدمتکاران خانگی . و تا همین اواخر ، حقیقتی مسلم فرض می شد که اکثر مردم تابعینی هستند که هر چه به آنها گفته شود ، باید انجام دهند .

ظهور  کارگر علمی ، می رود که این برداشت و تلقی را به سرعت ، دگرگون سازد . اولین واکنش در برابر این دگرگونی این بود که به سازمان استخدام کننده ای نگاه کنند که به این سوال پاسخ می دهد .

« برنامه ریزی شغلی » کاری است که قرار بود اداره کارگزینی – به خصوص در سازمانهای بزرگ – در دهه های 1950 و 1960 برای « مرد سازمانی » یعنی کارمند جدید علمی ، انجام دهد. کارگران علمی در ژاپن ، هنوز به همین طریق ، اداره می شوند . ولی حتی در ژاپن هم ، کارگران علمی می توانند ، به نحوی فزاینده ، این انتظار را داشته باشند ، که عمری طولانی تر از سازمانهای استخدام کننده خود داشته باشند.

/ 0 نظر / 4 بازدید