انواع‌ الگوبرداری‌

1 - الگوبرداری‌ داخلی: مقایسه‌ای‌ است‌ با وظایف، واحدها یا سازمانی‌ مشابه. تفکر غالب‌ دراین‌ روش، به‌حداقل‌رساندن‌ عملکرد فرآیند از طریق‌ حذف‌ اشتباهات‌ است.

2- الگوبرداری‌رقابتی:مقایسه‌ای‌ است‌ با شرکتی‌ موفق‌ و مشابه‌ در همان‌ صنعت‌ برای‌تعیین‌ فاصله‌ بین‌ عملکرد فعلی‌ موسسه‌ با آنها. این‌ عمل‌ را معمولاً‌ از طریق‌بررسی‌ تولیدات‌ وظایف، واحدها یا گستره‌ شرکت‌ انجام‌ می‌دهند.

3- الگوبرداری‌ مقایسه‌ای: مقایسه‌ای‌ است‌ با تمامی‌ صنایع‌ و عموماً‌ در سطح‌ جهانی‌ انجام‌می‌پذیرد. از این‌ رو گاهی‌ الگوبرداری‌ خارجی‌ نیز نامیده‌ می‌شود.

‌علاوه‌ بر تقسیم‌بندی‌ سه‌گانه‌ فوق، گروهی‌ سه‌ دسته‌ زیر را نیز در انواع‌الگوبرداری‌ شناسایی‌ کرده‌اند:

1-  الگوبرداری‌فرآیند:به‌ مطالعه‌ چگونگی‌ کسب‌ عملکرد عالی‌ شرکتها خصوصاً‌ از طریق‌بررسی‌ فرآیندهای‌ انجام‌ کارشان‌ می‌پردازد.

2- الگوبرداری‌استراتژیک:از برنامه‌ریزی‌ سناریو و مصاحبه‌ برای‌ تعیین‌ جهت‌های‌استراتژیک‌ و پیش‌بینی‌ تکنولوژی‌ها و بازارها استفاده‌ می‌کند.

3- الگوبرداری‌اقتصادی:که‌ به‌ مقایسه‌ عملکرد مالی‌ موسسات‌ می‌پردازند.

/ 0 نظر / 9 بازدید