جمله های مدیریتی

 عده ای دائم غرغر می کنند که گل سرخ خار دارد , ما باید شاد باشیم که خار گل سرخ دارد     آلفونس کار                                               فرق بین خوب و عالی فقط اندکی تلاش بیشتر است .

                                                                                                                            

                           
/ 0 نظر / 4 بازدید