ارزش چيست

ارزش ملاك انتخاب مشتري است و مقايسه اي است كه مشتريان بين هزينه هايي پرداختي در مقابل فايده هاي دريافتي قائل مي شوند .در دنياي رقابتي امروز شركتهايي موفق هستند كه بتوانند ارزشهاي بيشتري براي مشتريان به وجود آورند و بنا به گفته «سرجيو زيمن» بتوانند دلايل بيشتري به مشتريان ارائه كنند تا آنها را به خريد و ايجاد رابطه بلند مدت با شركت ترغيب سازند.مشتريان امروزه خواهان عرضه فرآورده ( كالا/ خدمت) با كيفيت برتر، خدمات بيشتر، سرعت بالاتر، همخوان و متناسب با نيازهاي خود، قيمت مناسب تر و تضمين كارآمد هستند، لذا بنگاه بايد بررسي كند كه در ضمن سودآوري، كداميك از خواستهاي گوناگون مشتريان را مي توانند برآورده سازند.شركتهايي كه فلسفه بازاريابي را پذيرفته اند يعني مشتري و جامعه را مدنظر داشته و محور عمليات قرار داده‌اند، در تلاش براي به وجود آوردن و افزايش مداوم ارزش مشتري هستند. عوامل متعددي در ارتقاي ارزش مشتري مؤثر هستند مثل كيفيت، خدمات، سرعت و ...يكي از عوامل بودجه اي در توليدات محصول، رضايت مشتري است كه با ارزش دريافتي از سوي مشتري ارتباط دارد.مشتريان ارزشهايي را كه از شركتهاي مختلف مي توانند دريافت كنند با هم مقايسه كرده و شركتي را انتخاب مي‌كنند كه بنا به نظر آنها، ارزش بيشتري را به ايشان ارائه كند.شايد به ظاهر مشتريان نتوانند فرايند مقايسه اي فوق را به زبان بياورند ولي حتماً اين مقايسه در ذهن آنها صورت مي گيرد و وقتي كه تصميم به خريد از محصول شركت خاصي يا مغازه خاصي مي گيرند در حقيقت به اين نتيجه رسيده اند كه ارزش آن نسبت به ساير محصولات موجود بالاتر است.

/ 2 نظر / 10 بازدید
به انديش

جناب آقاي دبيري عزيز سلام ضمن تشکر متقابل ،باتوجه به مباحث جالب و جذاب اخير شما و ساير دوستان، فکر ميکنم الان بعد از حدود يکسال که از آشنايي مجازي با شما وساير دوستان هم لينک ميگذره ، الان وقتش شده که باب مباحثه و تضارب نظرات صاحب نظران در موضوعات مختلف علم مديريت را باز کنيم. گروه تخصصي مديريت سايت پارس درگاه هم آمادگي دارد تا ميزبان اين تبادل نظرات باشد. عين اين پيشنهاد رابراي ساير دوستان- آقاي مجاهدي،آقاي حق پرست،آقاي دوست محمدي،آقاي دشتي،آقاي آقامحمدي،آقاي آذردشتي،آقاي مسيبي،آقاي جليل خاني،آقاي موسوي،آقاي خادم،آقاي کيهاني،آقاي حسني- هم ميفرستم. ارادتمند: آرمين خوشوقتي - رونوشت : ساير دوستان هم لينک